Stellenanzeigen: pro e v

Gesponserte
perZukunft

Datenerfasser (m/w) - Einzelhandelskette - Vollzeit

perZukunft :: Berlin, Berlin :: seit 17 Tagen

... nicht übernommen werden. Bitte beachten Sie die folgenden Anforderungen: - Kompetenzen: Büro- und Verwaltungsarbeiten: Grundkenntnisse Daten-, Texterfassung: Grundkenntnisse E-Mail-Programm Outlook (MS Office): Grundkenntnisse Gruppenmanagementsystem Lotus Quickplace: Grundkenntnisse Tabellenkalkulation Lotus 1-2-3: Grundkenntnisse - ...

Gesponserte
perZukunft

Telefonist m/w - Internet - Nur Mo - Fr - Spandau

perZukunft :: Berlin, Berlin :: seit 2 Tagen

... Anforderungen: - Kompetenzen: Akten, Schriftgut verwalten: Grundkenntnisse Bürokommunikation StarOffice: Grundkenntnisse DTP-Anwendung Publisher (MS Office): Grundkenntnisse E-Mail-Programm Evolution (Linux): Grundkenntnisse E-Mail-Programm Outlook (MS Office): Grundkenntnisse Korrespondenz: Grundkenntnisse - soziale Kompetenzen: * Lernbereitschaft ...

Gesponserte
FERCHAU Engineering GmbH

Embedded-Systems-Entwickler (m/w)

FERCHAU Engineering GmbH :: Erfurt, Thüringen :: seit 2 Tagen

... und/oder C# Know-how in der Elektronikentwicklung von Vorteil Sie sehen Ihre Zukunft in spannenden Projekten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - gerne online oder per E-Mail unter der Kennziffer YF41-30471-EF bei Frau Theresa Bärthel. Denn was für unsere Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir entwickeln Sie weiter. » Karriere bei FERCHAU ...

Senior ABAP Developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho klienta sháníme TOP zkušeného ABAP developera pro práci se systémem. Zaškolení v N?mecku, poté místo výkonu práce v Praze.

Tester

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Projekt pro zákazníka z oblasti Telca Pro našeho zákazníka momentáln? hledáme testera pro dlouhodobé testování online domény - Web selfcare, Tibco back ... p?íprava test cas?, reportování chyb, exekuce test? Výhoda: - kušenosti s agile metodologií/zp?sobem práce, - zkušenost s automatizací testu v Seleniu, - práce v Siebelu Full time dlouhod. alokace

Developer React Native

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Full stack Dev - React Native Zkušenost s vývojem aplikací v React, Redux/Flux Zkušenost s vývojem mobilních aplikací pro iOS/Android p?ípadn? Cordova/Phonegap výhodou Zkušenosti p?ímo s vývojem v React Native supervýhodou Technologie: Babel, React, Redux, ImmutableJS, React Router Projekt je v angli?tin? odpovídající znalost AJ

SAP MM/PP Consultant Senior

TTP Consult Slovakia s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho významného zákazníka z oblasti SAP poradenství hledáme SAP MM/PP konzultanta. Informace o projektu: Místo výkonu: remote Start: 02/2016 Cestování: v malé mí?e do N?mecka 1 2x / M?síc Ukon?ení: délka projektu se p?edpokládá min. do konce Q3/2016 Jazyk: Angli?tina je poadována. Poaduje se seniorní zkušenosti s implementací SAP ...

.Net Developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho klienta sháníme šikovného .net developera s cca dvouletou praxí. Základní poadavky jsou dobrá znalost .net prost?edí a alespo? základní orientace v Javascript. Nástup ihned, místo výkonu práce v Praze. Jedná se o dlouhodobý projekt s moností jak externí tak interní spolupráce.

Test Lead/ Test Manaer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

pozice Test Lead pro integra?ní testy (IT projekty) období nástupu v pr?b?hu kv?tna, nejdéle od 1.6. doba alokace pro CETIN na 3 m?síce s moností prodlouení poadované vlastnosti: zkušenost s TELCO (nebo alespo?) IT na pozici Test Lead / Test Manaer zkušenosti s p?ípravou test?, plánováním a ?ízením týmu tester? samostatnost, proaktivní p?ístup, ...

Senior .net developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Kandidát bude za?len?n do implementa?ního týmu a bude postupn? seznámen s rozsahem ?ešení v Microsoft Dynamics CRM poskytované pro naše zákazníky. V cílovém stavu bude schopen se zákazníkem nebo analytikem dohodnout p?edm?t úpravy Microsoft Dynamics CRM, navrhnout ?ešení, napsat kód ve vybraném programovacím jazyce, otestovat funkcionalitu a ...

iOS vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... tradi?ních nebo agilních vývojových metod - Cit pro grafické zpracování uivatelského rozhraní a pro ... - Znalost serverových a databázových technologií v cloudu - Znalost vývoje .NET a Windows Phone nebo ... v moderních prostorách - Vynikající platové podmínky - Vytíení v závislosti na ?asových monostech uchaze?e - Spolupráci ihned

IT Analyst 2

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti Rozvoj a údrba systém? banky v oblasti Trade Finance Analytické ?innosti v rámci ivotního cyklu aplikace - analýza, návrh, ... v ?J, identifikace a popis poadavk? na ?ešení Spolupráce na tvorb? technické dokumentace ... AJ (slovem i písmem) Zkušenosti s nástroji pro automatizované testy ...

Release manager, Praha

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti - nastavení proces? dle metodiky v?etn? definice podmínek pro zahrnutí zm?ny do releasu a releasu pro aktualizaci vývojového/testovacího prost?edí - nastavení komunikace s odd?lením provozu datového skladu - komunikace s projektovými manaery v IBFS a Informa?ním managementu - p?íprava plán? releas? pro kadý m?síc s jasn? ...

Android vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Hledáme: - Schopné a samostatné vývojá?e, které zajímají nové technologie a vývojem softwaru se baví - Profesionální a agilní p?ístup - Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro šikovné absolventy nebo studenty s velkými zkušenostmi s ... z jazyk? Java, C++, Objective C, C# jak v prost?edí mobilních za?ízení, tak obecn? - ...

Java Developer (BPM)

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit 29 Tagen

Máte chu? a zájem podílet se na vývoji klí?ové aplikace pro optimalizaci interních proces?, ?ízení a v?bec chod banky? Pro její vývoj pouíváme jedno z nejlepších ?ešení na trhu. Chcete v?d?t více? Business Process Management Systems (BPMS) povaujeme za strategický prvek ?ízení naší spole?nosti - automatizuje procesy a vrcholovému ...

DATABASE DEVELOPER

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Hledáme zkušeného uchaze?e na pozici Senior DB Developer se znalostí princip? SW architektury a proces? vývoje SW. Po zapracování bude ... ?ešení na logické a technické úrovni Vývoj IT systém? pro oblasti Správa klienta a Master Data Management Spolupráce s programátory, architekty a testery v týmu Komunikace se zákazníkem Tvorba/úprava funk?ních ...

PROJEKTOVÝ MANAER BUSINESS INTELLIGENCE

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti ?ídit projekty a v rámci projektového ?ízení zodpovídat za veškeré ?innosti spojené s ?ízením analýz proces? v r?zných organiza?ních útvarech zákazníka a jejich ... v rámci projektu Spolupracovat p?i p?íprav? projekt? Navrhovat koncep?ní ?ešení pro klí?ové procesy ?i jejich ?ásti v rámci projektu Koordinovat zm?nové ...

Specialista/ka p?ímého marketingu

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... marketingu Klí?ové zodpov?dnosti: - aktivní vyhledávání zákazník? ze segmentu SME pro ERP informa?ní systémy - B2B akvizi?ní ?innost ve sv??eném segmentu trhu - zastupování ... - výborné komunika?ní dovednosti - profesionální obchodní p?ístup - základní orientaci v sektoru IT a ERP systém? - proaktivní osobnost se smyslem pro zodpov?dnost - vysoké ...

Lassen Sie sich kostenlos per E-Mail über neue Jobs informieren!

Mit der Nutzung des Job Alert bestätigen Sie, dass Sie die AGB gelesen und akzeptiert haben.

Seite     1| 2| 3| 4| 5...