Stellenanzeigen: pro e v

Gesponserte
perZukunft

Bürokaufmann/frau - Informationsdienste - ab sofort

perZukunft :: Berlin, Berlin :: seit 11 Tagen

... Vorstellungsgespräches Fahrtkosten nicht übernommen werden. Bitte beachten Sie die folgenden Anforderungen: - Kompetenzen: Büroorganisation, Büromanagement: Grundkenntnisse E-Mail-Programm Outlook (MS Office): Grundkenntnisse Korrespondenz: Grundkenntnisse Sachbearbeitung: Grundkenntnisse Terminplanung, -überwachung: Grundkenntnisse - ...

Gesponserte
FERCHAU Engineering GmbH

Entwicklungsingenieur (m/w) Maschinenbau

FERCHAU Engineering GmbH :: Kassel, Hessen :: seit 2 Tagen

... Erfahrung im Umgang mit einem gängigen 3D-CAD-System, wie z. B. Pro/ENGINEER, CATIA V5, Siemens NX (Unigraphics), Creo Elements, Autodesk Inventor, ... Maschinen*, Sonder*, Detaillierung, Baugrupp*, Ingenieur*, Mechatronik, CAD, Pro/E, CATIA, NX, Unigraphics, Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Lasten*, Creo, ...

Gesponserte

Teamassistenz (w/m) - Ref.Nr.: 22544

tecops personal GmbH :: München, Bayern :: seit über 30 Tagen

... - Erstellung von Protokollen im Rahmen von Besprechungen - Unterstützung im Tagesgeschäft - Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Verwaltungsfachangestellter/e, Industriekaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau) oder vergleichbar - Erste Berufserfahrung als Teamassistenz oder Assistenz zwingend erforderlich - Gute Kenntnisse im Umgang mit ...

Senior ABAP Developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho klienta sháníme TOP zkušeného ABAP developera pro práci se systémem. Zaškolení v N?mecku, poté místo výkonu práce v Praze.

Tester

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Projekt pro zákazníka z oblasti Telca Pro našeho zákazníka momentáln? hledáme testera pro dlouhodobé testování online domény - Web selfcare, Tibco back ... p?íprava test cas?, reportování chyb, exekuce test? Výhoda: - kušenosti s agile metodologií/zp?sobem práce, - zkušenost s automatizací testu v Seleniu, - práce v Siebelu Full time dlouhod. alokace

SAP MM/PP Consultant Senior

TTP Consult Slovakia s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho významného zákazníka z oblasti SAP poradenství hledáme SAP MM/PP konzultanta. Informace o projektu: Místo výkonu: remote Start: 02/2016 Cestování: v malé mí?e do N?mecka 1 2x / M?síc Ukon?ení: délka projektu se p?edpokládá min. do konce Q3/2016 Jazyk: Angli?tina je poadována. Poaduje se seniorní zkušenosti s implementací SAP ...

Databázový/á specialista/tka, Automotive

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... a projektových aktivitách - Poskytování podpory uivatel? aplikací v?etn? odborných konzultací Kvalifika?ní poadavky - SŠ/VŠ vzd?lání (vhodné i pro absolventy VŠ s krátkodobou praxí) - Pracovní zkušeností v ... - Schopnost uvaovat v širších souvislostech - Schopnost najít ?ešení nestandardních situací - Velmi dobré komunika?ní dovednosti ...

Test Lead/ Test Manaer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

pozice Test Lead pro integra?ní testy (IT projekty) období nástupu v pr?b?hu kv?tna, nejdéle od 1.6. doba alokace pro CETIN na 3 m?síce s moností prodlouení poadované vlastnosti: zkušenost s TELCO (nebo alespo?) IT na pozici Test Lead / Test Manaer zkušenosti s p?ípravou test?, plánováním a ?ízením týmu tester? samostatnost, proaktivní p?ístup, ...

Senior .net developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Kandidát bude za?len?n do implementa?ního týmu a bude postupn? seznámen s rozsahem ?ešení v Microsoft Dynamics CRM poskytované pro naše zákazníky. V cílovém stavu bude schopen se zákazníkem nebo analytikem dohodnout p?edm?t úpravy Microsoft Dynamics CRM, navrhnout ?ešení, napsat kód ve vybraném programovacím jazyce, otestovat funkcionalitu a ...

iOS vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... tradi?ních nebo agilních vývojových metod - Cit pro grafické zpracování uivatelského rozhraní a pro ... - Znalost serverových a databázových technologií v cloudu - Znalost vývoje .NET a Windows Phone nebo ... v moderních prostorách - Vynikající platové podmínky - Vytíení v závislosti na ?asových monostech uchaze?e - Spolupráci ihned

IT security specialist vhodné pro absolventy

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... Sledování úrovn? bezpe?nosti na OS a na databázové vrstv? v dohledovém nástroji - Identifikace a správa ... databází a dalších technologií (nap?. uivatelské adresá?e, sí?ování, middleware, VPN, Domain Name System (DNS), TCP ... IT bezpe?nosti Nabízíme - Pozice je vhodná také pro absolventy - Monost spolupráce na rozvoji informa?ního ...

IT Analyst 2

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti Rozvoj a údrba systém? banky v oblasti Trade Finance Analytické ?innosti v rámci ivotního cyklu aplikace - analýza, návrh, ... v ?J, identifikace a popis poadavk? na ?ešení Spolupráce na tvorb? technické dokumentace ... AJ (slovem i písmem) Zkušenosti s nástroji pro automatizované testy ...

Junior IT Analytik

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti - Analytické ?innosti v rámci ivotního cyklu aplikace - analýza, návrh, podpora businessu - Komunikace s interními vývojá?i ... zadavateli v ?J, identifikace a popis poadavk? na ?ešení - Spolupráce na tvorb? technické dokumentace - ... s agilní metodikou vývoje Nabízíme - Prostor pro praktické vzd?lání v oblastech MSSQL, Oracle, ...

Android vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Hledáme: - Schopné a samostatné vývojá?e, které zajímají nové technologie a vývojem softwaru se baví - Profesionální a agilní p?ístup - Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro šikovné absolventy nebo studenty s velkými zkušenostmi s ... z jazyk? Java, C++, Objective C, C# jak v prost?edí mobilních za?ízení, tak obecn? - ...

Erzieher/in

John F. Kennedy Friendship Center e.V. :: Berlin, Berlin :: seit 16 Tagen

14129 Berlin :: Teilzeit JFK Friendship Center e.V. - Berlin Erzieher/in Teilzeit für 30 bis 35 Std. wtl. vom John F. Kennedy Friendship Center e.V. gesucht für unsere bilinguale (dt.-engl.) Kita in Steglitz-Zehlendorf. Wenn Sie über eine entsprechende Ausbildung verfügen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: JFK Friendship Center e.V., ...

PROJEKTOVÝ MANAER BUSINESS INTELLIGENCE

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti ?ídit projekty a v rámci projektového ?ízení zodpovídat za veškeré ?innosti spojené s ?ízením analýz proces? v r?zných organiza?ních útvarech zákazníka a jejich ... v rámci projektu Spolupracovat p?i p?íprav? projekt? Navrhovat koncep?ní ?ešení pro klí?ové procesy ?i jejich ?ásti v rámci projektu Koordinovat zm?nové ...

DATABASE DEVELOPER

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Hledáme zkušeného uchaze?e na pozici Senior DB Developer se znalostí princip? SW architektury a proces? vývoje SW. Po zapracování bude ... ?ešení na logické a technické úrovni Vývoj IT systém? pro oblasti Správa klienta a Master Data Management Spolupráce s programátory, architekty a testery v týmu Komunikace se zákazníkem Tvorba/úprava funk?ních ...

Vedoucí týmu Technické architektury

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Kvalifika?ní poadavky - VŠ vzd?lání - Aktivní zkušenost v oblasti systém? business intelligence a data warehousing alespo? 5 let - ... udritelného rozvoje infrastruktury a metadat pro oblasti v odpov?dnosti útvaru (IM) Informa?ní ... standard? a procesu datového modelování v business ?ešeních i v metadatových ?ešeních - Rozvoj sluby Datové ...

Lassen Sie sich kostenlos per E-Mail über neue Jobs informieren!

Mit der Nutzung des Job Alert bestätigen Sie, dass Sie die AGB gelesen und akzeptiert haben.

Seite     1| 2| 3| 4| 5...