Stellenanzeigen: pro e v

Gesponserte
DA Deutsche Arbeitsvermittlung GmbH

Baumaschinist/in für Kanal-u. Straßenbau (Ref. ID: 78376)

DA Deutsche Arbeitsvermittlung GmbH :: Moers, Nordrhein-Westfalen :: seit 11 Tagen

... Rufen Sie uns einfach an, gerne beantwortet Ihnen Herr Ralf Neumann Ihre Fragen unter der Rufnummer (030) 84 710-412. Oder senden Sie bitte gleich Ihre Unterlagen gerne per E-Mail an [Apply online]. Ihr Ansprechpartner: DA Deutsche Arbeitsvermittlung GmbH Ralf Neumann Brunnenstraße 181 10119 Berlin Tel: (030) 84 710-412 Fax: (030) 84 710-111 ...

Gesponserte

Altenpfleger/in - Gesundheits- und Krankenpfleger/in - Krankenschwester/-pfleger

PAV www.Ich-Suche-Arbeit.com :: Hildesheim, Niedersachsen :: seit 4 Tagen

... Tätigkeiten. Zwingend für dieses Angebot ist eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachkraft und die Bereitschaft in Schichten zu arbeiten. Sie erhalten eine Ü B E R T A R I F L I C H E Bezahlung und weiterhin extrem vielen Extraleistungen wie Zulagen bei Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Fahrkarte für den ...

Gesponserte

Konstruktionsmechaniker/in - Industriemechaniker/in - Metallbauer/in

PAV www.Ich-Suche-Arbeit.com :: Elbe-Parey, Sachsen-Anhalt :: gestern

... Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Schutzbekleidung und Werkzeug gestellt, Fahrgemeinschaften organisiert, Fahrkostenzuschuss, Erhöhung des Stundenlohnes sofort nach Probezeit und v *KEIN VERMITTLUNGSGUTSCHEIN* Die Kosten der Vermittlung trägt der Arbeitgeber - Ihnen entstehen also keine Kosten! Hinweis: Wir suchen ebenfalls Mitarbeiter für die ...

Senior ABAP Developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho klienta sháníme TOP zkušeného ABAP developera pro práci se systémem. Zaškolení v N?mecku, poté místo výkonu práce v Praze.

Tester

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Projekt pro zákazníka z oblasti Telca Pro našeho zákazníka momentáln? hledáme testera pro dlouhodobé testování online domény - Web selfcare, Tibco back ... p?íprava test cas?, reportování chyb, exekuce test? Výhoda: - kušenosti s agile metodologií/zp?sobem práce, - zkušenost s automatizací testu v Seleniu, - práce v Siebelu Full time dlouhod. alokace

Developer React Native

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Full stack Dev - React Native Zkušenost s vývojem aplikací v React, Redux/Flux Zkušenost s vývojem mobilních aplikací pro iOS/Android p?ípadn? Cordova/Phonegap výhodou Zkušenosti p?ímo s vývojem v React Native supervýhodou Technologie: Babel, React, Redux, ImmutableJS, React Router Projekt je v angli?tin? odpovídající znalost AJ

SAP MM/PP Consultant Senior

TTP Consult Slovakia s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho významného zákazníka z oblasti SAP poradenství hledáme SAP MM/PP konzultanta. Informace o projektu: Místo výkonu: remote Start: 02/2016 Cestování: v malé mí?e do N?mecka 1 2x / M?síc Ukon?ení: délka projektu se p?edpokládá min. do konce Q3/2016 Jazyk: Angli?tina je poadována. Poaduje se seniorní zkušenosti s implementací SAP ...

Databázový/á specialista/tka, Automotive

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit 25 Tagen

... a projektových aktivitách - Poskytování podpory uivatel? aplikací v?etn? odborných konzultací Kvalifika?ní poadavky - SŠ/VŠ vzd?lání (vhodné i pro absolventy VŠ s krátkodobou praxí) - Pracovní zkušeností v ... - Schopnost uvaovat v širších souvislostech - Schopnost najít ?ešení nestandardních situací - Velmi dobré komunika?ní dovednosti ...

.Net Developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Pro našeho klienta sháníme šikovného .net developera s cca dvouletou praxí. Základní poadavky jsou dobrá znalost .net prost?edí a alespo? základní orientace v Javascript. Nástup ihned, místo výkonu práce v Praze. Jedná se o dlouhodobý projekt s moností jak externí tak interní spolupráce.

Test Lead/ Test Manaer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

pozice Test Lead pro integra?ní testy (IT projekty) období nástupu v pr?b?hu kv?tna, nejdéle od 1.6. doba alokace pro CETIN na 3 m?síce s moností prodlouení poadované vlastnosti: zkušenost s TELCO (nebo alespo?) IT na pozici Test Lead / Test Manaer zkušenosti s p?ípravou test?, plánováním a ?ízením týmu tester? samostatnost, proaktivní p?ístup, ...

Senior .net developer

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Kandidát bude za?len?n do implementa?ního týmu a bude postupn? seznámen s rozsahem ?ešení v Microsoft Dynamics CRM poskytované pro naše zákazníky. V cílovém stavu bude schopen se zákazníkem nebo analytikem dohodnout p?edm?t úpravy Microsoft Dynamics CRM, navrhnout ?ešení, napsat kód ve vybraném programovacím jazyce, otestovat funkcionalitu a ...

iOS vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

... tradi?ních nebo agilních vývojových metod - Cit pro grafické zpracování uivatelského rozhraní a pro ... - Znalost serverových a databázových technologií v cloudu - Znalost vývoje .NET a Windows Phone nebo ... v moderních prostorách - Vynikající platové podmínky - Vytíení v závislosti na ?asových monostech uchaze?e - Spolupráci ihned

IT security specialist vhodné pro absolventy

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit 25 Tagen

... Sledování úrovn? bezpe?nosti na OS a na databázové vrstv? v dohledovém nástroji - Identifikace a správa ... databází a dalších technologií (nap?. uivatelské adresá?e, sí?ování, middleware, VPN, Domain Name System (DNS), TCP ... IT bezpe?nosti Nabízíme - Pozice je vhodná také pro absolventy - Monost spolupráce na rozvoji informa?ního ...

IT Analyst 2

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti Rozvoj a údrba systém? banky v oblasti Trade Finance Analytické ?innosti v rámci ivotního cyklu aplikace - analýza, návrh, ... v ?J, identifikace a popis poadavk? na ?ešení Spolupráce na tvorb? technické dokumentace ... AJ (slovem i písmem) Zkušenosti s nástroji pro automatizované testy ...

Junior IT Analytik

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit 25 Tagen

Klí?ové ?innosti - Analytické ?innosti v rámci ivotního cyklu aplikace - analýza, návrh, podpora businessu - Komunikace s interními vývojá?i ... zadavateli v ?J, identifikace a popis poadavk? na ?ešení - Spolupráce na tvorb? technické dokumentace - ... s agilní metodikou vývoje Nabízíme - Prostor pro praktické vzd?lání v oblastech MSSQL, Oracle, ...

Android vývojá?

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Hledáme: - Schopné a samostatné vývojá?e, které zajímají nové technologie a vývojem softwaru se baví - Profesionální a agilní p?ístup - Vhodné jak pro zkušené profesionály, tak pro šikovné absolventy nebo studenty s velkými zkušenostmi s ... z jazyk? Java, C++, Objective C, C# jak v prost?edí mobilních za?ízení, tak obecn? - ...

Release manager, Praha

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Klí?ové ?innosti - nastavení proces? dle metodiky v?etn? definice podmínek pro zahrnutí zm?ny do releasu a releasu pro aktualizaci vývojového/testovacího prost?edí - nastavení komunikace s odd?lením provozu datového skladu - komunikace s projektovými manaery v IBFS a Informa?ním managementu - p?íprava plán? releas? pro kadý m?síc s jasn? ...

Java Developer (BPM)

TTP Consult Czech Republic s.r.o. :: seit über 30 Tagen

Máte chu? a zájem podílet se na vývoji klí?ové aplikace pro optimalizaci interních proces?, ?ízení a v?bec chod banky? Pro její vývoj pouíváme jedno z nejlepších ?ešení na trhu. Chcete v?d?t více? Business Process Management Systems (BPMS) povaujeme za strategický prvek ?ízení naší spole?nosti - automatizuje procesy a vrcholovému ...

Lassen Sie sich kostenlos per E-Mail über neue Jobs informieren!

Mit der Nutzung des Job Alert bestätigen Sie, dass Sie die AGB gelesen und akzeptiert haben.

Seite     1| 2| 3| 4| 5...